Veletrh pracovních příležitostí

T-Fórum 2020

25. ročník

2. 12. 2020 | 9:30 - 15:00

Technická univerzita v Liberci

O veletrhu

Jsme si vědomi toho, že epidemie koronaviru velmi zkomplikovala život v České republice a mnoho firemních programů se neuskutečnilo. V prvním pololetí roku výrazně ubylo příležitostí k oslovení studentů, a proto bychom Vám rádi předložili nabídku k účasti na našem již 25. ročníku Veletrhu pracovních příležitostí T-Fórum 2020. Domníváme se, že účast na našem veletrhu bude jednou z mála vhodných příležitostí osobního kontaktu se studenty v letošním roce.

Jubilejní 25. ročník veletrhu T-Fórum se bude konat 2. 12. 2020 již tradičně v prostorách hlavního areálu Technické univerzity v Liberci na Husově ulici.

Zástupci společností budou mít možnost oslovit studenty sedmi fakult:

 • Fakulta strojní
 • Fakulta textilní
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta umění a architektury
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • Fakulta zdravotnických studií

Primárním cílem veletrhu je seznámit studenty se situací na trhu práce a pomoci jim s tvorbou jejich profesního profilu již v průběhu studia. Pro studenty bakalářského i magisterského stupně studia je zajímavá především možnost získání praxe při studiu a také spolupráce na tématech bakalářských a diplomových prací.

Varianty přímé účasti:

 • Standardní účast formou výstavního prostoru o velikosti 2 x 2 m a strukturovaná strana* v katalogu veletrhu

Cena 18 000 Kč bez DPH

 • Účast formou výstavního prostoru o velikosti 2 x 2 m a kreativní strana** v katalogu veletrhu

Cena 21 000 Kč bez DPH

Varianty nepřímé účasti:

 • Účast pouze formou jedné inzertní strukturované strany* v katalogu veletrhu bez účasti na veletrhu formou výstavního prostoru

Cena 4 900 Kč bez DPH

 • Účast pouze formou jedné inzertní kreativní strany** v katalogu veletrhu bez účasti na veletrhu formou výstavního prostoru

Cena 6 900 Kč bez DPH

* Strukturovanou stranu pro Vás vytvoříme my na základě Vašich dodaných podkladů. Vzhled a grafické zpracování strany je pro všechny účastníky veletrhu stejný a pevně daný.

** Kreativní stranu nám zašlete ve formátu souboru PDF o velikosti strany A5. Grafické zpracování strany je zcela na Vás.

Předběžný harmonogram

8:00 - 9:30 Příprava stánků

9:30 Otevření veletrhu pro studenty

9:30 - 15:00 Individuální konzultace studentů se zástupci firem

11:30 - 14:00 Oběd zástupců firem

15:00 Ukončení veletrhu


Katalogy z předchozích ročníků veletrhu

závazná Registrace

Registrace je možná pouze formou vyplněním registračního formuláře.

Registrace je otevřena do vyčerpání celkové kapacity stánků nebo do 30. 9. 2020.