Veletrh pracovních příležitostí

T-Fórum 2022

27. ročník

7. 12. 2022 | 9:30 - 15:00

Technická univerzita v Liberci

informace pro návštěvníky veletrhu

Facebook

O VELETRHU

27. ročník veletrhu T-Fórum se bude konat 7. 12. 2022 již tradičně v prostorách hlavního areálu Technické univerzity v Liberci na Husově ulici.

Zástupci společností budou mít možnost oslovit studenty sedmi fakult:

 • Fakulty strojní

 • Fakulty textilní

 • Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické

 • Ekonomické fakulty

 • Fakulty umění a architektury

 • Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Fakulty zdravotnických studií

Primárním cílem veletrhu je seznámit studenty se situací na trhu práce a pomoci jim s tvorbou jejich profesního profilu již v průběhu studia. Pro studenty bakalářského i magisterského stupně studia je zajímavá především možnost získání praxe při studiu a také spolupráce na tématech bakalářských a diplomových prací.

Varianty přímé účasti:

 • Standardní účast formou výstavního prostoru o velikosti 2 x 2 m a strukturovaná strana* v katalogu veletrhu
  Cena 20 000 Kč bez DPH


 • Účast formou výstavního prostoru o velikosti 2 x 2 m a kreativní strana** v katalogu veletrhu
  Cena 23 000 Kč bez DPH

Varianty nepřímé účasti:

 • Účast pouze formou jedné inzertní strukturované strany* v katalogu veletrhu bez účasti na veletrhu formou výstavního prostoru
  Cena 5 000 Kč bez DPH


 • Účast pouze formou jedné inzertní kreativní strany** v katalogu veletrhu bez účasti na veletrhu formou výstavního prostoru
  Cena 7 000 Kč bez DPH


* Strukturovanou stranu pro Vás vytvoří náš tým na základě Vašich dodaných podkladů. Vzhled a grafické zpracování strany je pro všechny účastníky veletrhu stejný a pevně daný.

** Kreativní stranu nám zašlete ve formátu souboru PDF o velikosti strany A5. Grafické zpracování strany je zcela na Vás.

Předběžný harmonogram

8:00 - 9:30 Příprava stánků

9:30 Otevření veletrhu pro studenty

9:30 - 15:00 Individuální konzultace studentů se zástupci firem

11:30 - 14:00 Oběd zástupců firem

15:00 Ukončení veletrhu

Katalogy našich akcí

Registrace je uzavřena

Letošní kapacita veletrhu byla již naplněna. Budeme se těšit při přípravách veletrhu T-Fórum 2023.